Şİrket PolİtİkamIz

Şİrket PolİtİkamIz

    Müşteriye ve Uygulamaya özel uygun donanım ve yazılım tesbit etmek, tedarik etmek ve çalışır hale getırmek.